Soutěž o aktovku Step by Step

Soutěžíme na Facebooku o prémiovou školní aktovku značky Step by Step v hodnotě 3.000,- Kč

Soutěž ukončena. Gratujujeme výherkyni paní Marušce 👏. Více informací najdete na Facebooku.

Dne 16.6. 2021 byla vyhlášena soutěž na Facebooku. Sledujte nás a vyhrajte!

Chci sledovat Facebook Báglíku

 

Fotbalové EURO 2020 je v plném proudu! Báglík.cz, ve spolupráci s výrobcem prémiových školních aktovek značky Step by Step firmou Hama, připravili soutěž o tuto fotbalovou aktovku do školy.

A na co se může malý fotbalista našeho výherce či výherkyně těšit? Jedná se o školní aktovku, která se řadí mezi top produkty na trhu. Mezi její přednosti patří:

 • anatomicky tvarovaný zádový systém pro správnou oporu zad;
 • značkové reflexní bezpečnostní prvky na všech stranách aktovky pro větší bezpečí;
 • měkce polstrované ramenní popruhy ve tvaru S, aby nesjížděly;
 • hrudní popruh pro lepší fixaci aktovky;
 • izolovanou přední kapsu na svačinu, aby zůstala déle čerstvá;
 • velký objem 21 litrů na vše potřebné.

Pravidla soutěže o školní aktovku Step by Step pro kluka fotbalistu nebo děvče fotbalistku:

Jak se do soutěže zapojit?

 1. staňte se fanouškem stránky Báglík.cz na Facebooku
 2. dejte "To se mi líbí" této soutěži
 3. sdílejte tuto soutěž a dejte šanci na výhru i kamarádkám a maminkám, ale i tatínkům
 4. jděte na www.baglik.cz a do komentáře pod tuto soutěž napište, jaká školní aktovka nebo batoh do školy se Vám na našich stránkách líbí nejvíc 😍

Soutěž končí ⏱ 29.6.2021 v 9:00 a vylosovanou výherkyni nebo výherce budeme brzy poté kontaktovat.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí 🍀


OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU BÁGLÍK.CZ

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace vyhlašovateli soutěže, a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Báglík.cz (dále jen „soutěž“):

 1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je internetový obchod Báglík.cz - Martin Kučera, 5. května 349/1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 03139484 (dále jen „vyhlašovatel“).

 1. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v záložce dané soutěže na facebookovém profilu Báglík.cz

 1. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Soutěže se mohou účastnit osoby, které jsou fanoušky facebookové stránky Báglík.cz a v komentáři soutěžního příspěvku správně zodpoví soutěžní otázku. Do soutěže budou schváleny pouze odpovědi, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími.

3.4. Reakcí na příspěvek v podobě odpovědi na soutěžní otázku soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5.  Pro účast v soutěži je nutné se stát fanouškem naší fanpage URL kliknutím na tlačítko "Líbí se mi" na naší stránce a na stránce soutěže URL, kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ a následným napsáním odpovědi.

3.6. Vyhlašovatel soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané odpovědi, které se k vyhlašovateli z jakéhokoliv důvodu vůbec nedostaly.

3.7. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že vyhlašovatel nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné odpovědi nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, upravit, změnit nebo odstranit jakýkoliv příspěvek, který soutěžící nahrál.

3.8. Nahráním odpovědi soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití příspěvku vyhlašovatelem.

3.9. Vítěz soutěže bude kontaktován telefonicky, emailem nebo jinou elektronickou formou na kontaktní údaje, které má soutěžící ve svém profilu. Vyhlašovatel soutěže pošle výhru vítězi emailem nebo poštou (dle typu výhry), na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře, a to do 7 dnů. Pokud by se vyhlašovateli soutěže nepodařilo do 7 dnů od vyhlášení vítěze s vítězem spojit (emailem či telefonicky), výhra propadá. Vyhlašovatel není́ povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

3.10. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.11. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat maximálně 1 příspěvek/odpověď v rámci jedné soutěže.

3.12. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení.

 1. Posouzení výhry

5.1. Vítězem je jeden soutěžící, jehož odpověď/příspěvek náhodně vybere los za použití aplikace www.agorapulse.com.

5.2. Vyhlašovatel ohlásí vítěze maximálně do 7 pracovních dnů od jejího ukončení na svém facebookovém profilu.

5.2. Všichni soutěžící mohou využít zvýhodněný nákup na základě slevového kupónu, pokud jej vyhlašovatel zveřejní po ukončení soutěže.

 1. Cena pro výherce

6.1. Cena pro vítěze (výhra) je vždy specifikovaná v soutěžním příspěvku na facebookovém profilu Báglík.cz.

6.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

6.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

6.4. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset.

6.5. Vítěz je povinen poskytnout vyhlašovateli fotografii s výhrou (je-li fyzická), přičemž vyhlašovatel má právo na její použití. Případně je vítěz povinen potvrdit výhru (její přijetí jako důkaz transparentnosti) komentářem pod soutěž na facebookovém profilu vyhlašovatele.

6.6. Vyhlašovatel soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z/nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.7. Pokud se ohlášená výhra z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, vyhlašovatel ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže, a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte vyhlašovatele na: soutez@baglik.cz.

 1. Osobní údaje

7.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

7.2. Osobní údaje nebudou dále předávány ke zpracování třetím osobám.

7.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a případně obce, v níž má bydliště.

7.4. Vítěz soutěže svoji účastí uděluje souhlas se zpracováním výherní fotografie, fotografie s cenou pořízenou po skončení soutěže či fotografie z předání ceny na webu www.baglik.cz a facebookovém profilu Báglík.cz, a to včetně jména, prvního písmene příjmení a obce/okresu, které je povinen vyhlašovateli poskytnout před předáním výhry.

7.5. Správce údajů bude zpracovávat výše uvedené údaje po dobu třech let.

 1. Závěrečná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

8.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

8.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

8.4. Vítěz soutěže si je vědom faktu, že poskytnutí výhry je podmíněno dodáním osobních údajů dle čl. 7.4. Bez poskytnutí údajů si vyhlašovatel vyhrazuje právo cenu nepředat anebo ji předat dalšímu v pořadí a toho prohlásit za vítěze. Na takového vítěze se vztahují stejné podmínky zde uvedené.

8.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

8.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.


Kompletní znění pravidel a podmínek soutěže na Facebooku Báglík.cz ke stažení zde.

 

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz. Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz