Soutěž o láhev Equa za Heureku

Soutěž o láhev Equa zdrava-lahev-na-piti-equa-logo-baglik s logem Báglík.cz za vyplněný dotazník Heureky

Naším cílem je nabízet kvalitní a zajímavé zboží a k tomu poskytovat ten nejlepší servis. Budeme proto rádi, když nám dáte zpětnou vazbu formou komentáře v dotazníku Heureky, která nám pomůže dále vylepšovat naše služby a zároveň tím usnadníte rozhodování dalším kupujícím. Za Vaše hodnocení Vás zařadíme do slosování o láhev Equa s logem Báglík.cz.

Pravidla soutěže o Equa láhev na pití:

Jak se do soutěže zapojit?

 1. Nejprve je třeba u Báglík.cz nakoupit, 😁
 2. následně vyplnit dotazník spokojenosti, který obdržíte do týdne od nákupu,
 3. v dotazníku je třeba vyplnit slovní komentář, který je podmínkou pro zařazení do soutěže.

Slosování probíhá každý měsíc a vylosovanou výherkyni nebo výherce budeme brzy poté kontaktovat.

Soutěž končí ⏱ 31.3.2023 ve 23:59.

Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí 🍀

Do slosování budou zařazena všechna komentovaná hodnocení v dotazníku daná od 1.8.2021 včetně. Čím více nákupů u nás provedete, tím větší šance na výhru budete mít.

Slosování bude probíhat vždy do 10. dne následující měsíc a výherce (křestní jméno, první písmeno příjmení) bude vždy oznámen zde, na této stránce a/nebo na Facebooku.

POZOR: slovní hodnocení je podmínkou pro zařazení do soutěže.


Výhrou v soutěži je láhev na pití Equa s logem Báglík.cz

Láhev Equa můžete brát kamkoliv, jak často budete chtít, plnit ji dle chuti a navíc budete mít dobrý pocit, že šetříte životní prostředí díky tomu, že ji budete používat opakovaně.

zdravá-lahev-na-piti-equa-logo-baglik

A jaká je láhev Equa, na co se můžete těšit? 

 • pěkný design 
 • příjemná do ruky 
 • s praktickým poutkem
 • prémiový materiál Eastman Tritan pro dlouhou životnost 
 • neobsahuje BPA
 • neobsahuje ani jiné bisfenolové sloučeniny jako je BPF nebo BPS
 • 100% těsní
 • 100% recyklovatelná
 • objem 600ml
 • možno mít v myčce (pouze samotnou láhev bez silikonu), ale pro delší živtonost doporučujeme mytí v ruce
 • vyrobena v EU

Věděli jste, že název EQUA se skládá ze dvou slov - ECOLOGY (ekologie) a AQUA (voda). Je ekologické pít z opakovaně použitelné zdravé láhve vodu, která je základem života. 


 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA BÁGLÍK.CZ

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na webové stránce www.baglik.cz (dále jen „soutěž“):

 1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je internetový obchod Báglík.cz - Martin Kučera, 5. května 349/1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 03139484 (dále jen „vyhlašovatel“).

 1. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je vždy uvedena u zkrácených pravidel soutěže komunikovaných na soutěžící a zde na této stránce.

 1. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Soutěže se mohou účastnit všichni kupující na Báglík.cz, kteří následně vyplní hodnocení Heureky, které obdrží emailem uvedeným v objednávce cca do týdne od nákupu a do hodnocení vepíší svůj komentář. Komentář je podmínkou pro účast ve slosování.

3.4. Vyplněním dotazníku s komentářem soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané odpovědi, které se k vyhlašovateli z jakéhokoliv důvodu vůbec nedostaly.

3.6. Vyplněním dotazníku nevzniká soutěžícímu žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití výsledků hodnocení vyhlašovatelem.

3.7. Vítěz soutěže bude kontaktován telefonicky, emailem nebo jinou elektronickou formou na kontaktní údaje, které má soutěžící ve své objednávce. Vyhlašovatel soutěže pošle výhru vítězi emailem nebo poštou (dle typu výhry), na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře, a to do 7 dnů. Pokud by se vyhlašovateli soutěže nepodařilo do 7 dnů od vyhlášení vítěze s vítězem spojit (emailem či telefonicky), výhra propadá. Vyhlašovatel není́ povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

3.8. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení.

 1. Posouzení výhry

5.1. Vítězem je jeden soutěžící, jehož odpověď/příspěvek náhodně vybere los.

5.2. Vyhlašovatel ohlásí vítěze maximálně do 7 pracovních dnů od jejího ukončení na této stránce a/nebo na svém facebookovém profilu.

5.2. Všichni soutěžící mohou využít zvýhodněný nákup na základě slevového kupónu, pokud jej vyhlašovatel zveřejní po ukončení soutěže.

 1. Cena pro výherce

6.1. Cena pro vítěze (výhra) je vždy specifikovaná v soutěžním příspěvku na této stránce Báglík.cz.

6.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

6.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

6.4. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, které s výhrou mohou souviset.

6.5. Vítěz je povinen poskytnout vyhlašovateli fotografii s výhrou (je-li fyzická), přičemž vyhlašovatel má právo na její použití. Případně je vítěz povinen potvrdit výhru (její přijetí jako důkaz transparentnosti) komentářem pod soutěž na facebookovém profilu vyhlašovatele.

6.6. Vyhlašovatel soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z/nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.7. Pokud se ohlášená výhra z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, vyhlašovatel ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže, a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte vyhlašovatele na: soutez@baglik.cz.

 1. Osobní údaje

7.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

7.2. Osobní údaje nebudou dále předávány ke zpracování třetím osobám.

7.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a případně obce, v níž má bydliště.

7.4. Vítěz soutěže svoji účastí uděluje souhlas se zpracováním výherní fotografie, fotografie s cenou pořízenou po skončení soutěže či fotografie z předání ceny na webu www.baglik.cz a facebookovém profilu Báglík.cz, a to včetně jména, prvního písmene příjmení a obce/okresu, které je povinen vyhlašovateli poskytnout před předáním výhry.

7.5. Správce údajů bude zpracovávat výše uvedené údaje po dobu třech let.

 1. Závěrečná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

8.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

8.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

8.4. Vítěz soutěže si je vědom faktu, že poskytnutí výhry je podmíněno dodáním osobních údajů dle čl. 7.4. Bez poskytnutí údajů si vyhlašovatel vyhrazuje právo cenu nepředat anebo ji předat dalšímu v pořadí a toho prohlásit za vítěze. Na takového vítěze se vztahují stejné podmínky zde uvedené.

8.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.


Pokud nechcete, aby Vám unikaly soutěže, staňte se naším fanouškem.

Chci sledovat Facebook Báglíku